Pod marką SALTUS UBEZPIECZENIA  funkcjonują dwa Towarzystwa ubezpieczeniowe:

 • SALTUS TUW  (ubezpieczenia majątkowe),
 • SALTUS TU  ŻYCIE S.A. (ubezpieczenia na życie).

Na polskim rynku ubezpieczeniowym Towarzystwa działają od kilkunastu lat, ubezpieczając ponad milion klientów. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez ekspertów z dziedziny ubezpieczeń. SALTUS UBEZPIECZENIA (wcześniej SKOK UBEZPIECZENIA) świadczy usługi finansowe dla ponad 2,5 mln Polaków i  zbudowany wyłącznie na polskim kapitale. W 2011r. została uruchomiona internetowa platforma sprzedażowa realizująca sprzedaż i pełną obsługę administracyjną ubezpieczeń on-line, przez telefon oraz w placówkach SKOK. Serwis został nagrodzony Certyfikatem Użytecznej Strony a także zdobył tytuł Lidera Informatyki 2011 w kategorii Systemów transakcyjnych.     OPTIMUM MAX

Życie i zdrowie

 • OPTIMUM MAX to ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK, które chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków:
  – dla wszystkich od 15 do 65 roku życia,
  – różne warianty ubezpieczenia dopasowane do oczekiwań i potrzeb,
  – bez konieczności wykonywania badań lekarskich.
  W ofercie dostępne są różne warianty ubezpieczenia:
 • wariant SINGIEL – dla samego ubezpieczonego
 • wariant SINGIEL BIS – dla ubezpieczonego i jego dzieci
 • wariant DUO – dla ubezpieczonego i jego współmałżonka
 • wariant FAMILIA – dla całej rodziny ubezpieczonego
  – szeroki zakres ubezpieczenia, w tym m.in. pobyt w szpitalu w wyniku NNW, urodzenie dziecka, 100 różnych uszczerbków na zdrowiu
  – ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie
  – stała wysokość składki – nie zależy od Twojego wieku, płci i wykonywanego zawodu
  – szybka i sprawna wypłata świadczeń.
 • POLISA IKS to specjalna oferta ubezpieczeniowa gwarantująca ochronę w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

  Majątek

  UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE
  Ubezpieczenie Mieszkań i Domów Jednorodzinnych to gwarantowana ochrona przed skutkami przykrych zdarzeń losowych, takich jak włamania, zalania czy pożar.
  Możesz ubezpieczyć mieszkanie, dom w budowie, stałe elementy wyposażenia i ruchomości domowe.

  UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE – to gwarancja spokojnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wyjazdu na urlop. Ochrona działa zarówno w kraju, jak i za granicą.

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – Uwaga kierowco!  Wybierz z nami najkorzystniejsze ubezpieczenie dla siebie i Twoich czterech kółek!  Ubezpieczenie obejmuje:

  • OC komunikacyjne (w pakiecie samochód zastępczy oraz assistance opony)
  • AC w wersji mini, maxi oraz Smart Casco
  • zieloną kartę (ochrona za granicą)
  • assistance
  • NNW
  • ubezpieczenie szyb
  • ubezpieczenie “Kluczyki PLUS”

UBEZPIECZENIE UTRATY DOKUMENTÓW w następstwie kradzieży lub rozboju pozwoli pokryć wszelkie wydatki związane z odtworzeniem dokumentów tożsamości, karty SKOK oraz dowodu rejestracyjnego Twojego samochodu.

Ubezpieczenia do pożyczek

Na życie
Pożyczki często służą podreperowaniu domowego budżetu, pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych remontów lub sfinansowanie poważniejszych zakupów. Nasze ubezpieczenia to doskonałe i pewne zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 • TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
 • TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie, która zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.
 • TWÓJ WALOR – “Wypadki chodzą po ludziach” i choćbyśmy się przed tym bardzo bronili, to niestety: nie znamy dnia, ani godziny. Pomyśl więc o swoich najbliższych, którzy w wyniku przykrego wypadku losowego mogą stanąć przed problemem spłaty zaciągniętej przez Ciebie pożyczki.
  Od utraty pracy
  Stabilna sytuacja finansowa pozwala optymistycznie spoglądać na okres spłaty pożyczki. Warto jednak pomyśleć o zabezpieczeniu swoich finansów na wypadek utraty stałego źródła dochodów. Nasze polisy to doskonałe i pewne zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy. Nie ryzykuj, zabezpiecz siebie i swoją rodzinę.
 • TWOJA POSADA – skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy TWOJA POSADA i czuj się bezpiecznie z SALTUS UBEZPIECZENIA.  Przejmiemy spłatę kolejnych rat na wypadek Twoich problemów finansowych spowodowanych stratą pracy.