Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa “Beskidy” zwana dalej “Kasą”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 05 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy z dnia 16 września 1982r. – prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK “Beskidy”.

Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła kredytów o umiarkowanym oprocentowaniu.

 • 1994 rok – Powstanie SKOK w PSS”Społem”
 • 1999 rok – Powstanie SKOK “Beskidy” w Bielsku-Białej z połączenia SKOK w PSS “Społem” i SKOK-u przy Zespole Elektorciepłowni w Bielsku-Białej.
 • 2001 rok – Otwarcie nowego oddziału przy Szpitalu w Suchej Beskidzkiej
 • 2002 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego przy Przychodni Kolejowej w Bielsku-Białej
 • 2003 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 13
 • 2003 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Jordanowie przy ul. Różana 4
 • 2004 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Jasienicy przy Fabryce Mebli Giętych
 • 2004 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Bielsku-Białej na osiedlu Złote Łany przy ul. Jutrzenki 18
 • 2005 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Chybiu w budnynku INTERMARCHE przy ul. Cieszyńskiej 4
 • 2007 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Zawoi Centrum 833
 • 2007 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Cieszynie przy ul. 3-go maja 18
 • 2009 rok – Zmiana lokalizacji punktu kasowego w Cieszynie na ul. Menniczą 28
 • 2009 rok – Otwarcie nowego punktu kasowego w Makowie Podhalańskim na os. 1000-lecia 10
 • 2014 rok – Zmiana lokalizacji punktu kasowego w Makowie Podhalańskim na ul. 3 maja 3/3
 • 2016 rok – Zmiana lokalizacji punktu kasowego w Jasienicy na Jasienica 291

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Beskidy z zadowoleniem informuje, że suma bilansowa Kasy na dzień 30.11.2018 roku wynosi 17 427 240,25 zł, a fundusze własne opiewają na kwotę 991 403,60 zł. Bieżący wynik bilansowy netto na wskazany dzień to 45 694,07 zł, a współczynnik wypłacalności wynosi 6,67%. Depozyty zgromadzone w Kasie wyniosły 15 427 541,08 zł, pożyczki 9 261 921,96 zł, aktywa płynne 7 529 948,21 zł, a wskaźnik rezerwy płynnej 13,00%, co zapewnia wysoką dostępność środków dla członków Kasy. Kasa nie przekracza ustawowych limitów koncentracji zaangażowań.