• Zawsze bezpiecznie
  • Ochrona depozytów

SKOK “Beskidy” prowadzi rachunki w celu przechowywania przez członka Kasy, wkładów oszczędnościowych przez czas określony w umowie rachunku. Odsetki od lokat terminowe prowadzonych jako lokaty zwykłe, wypłacane są po upływie okresu umownego. W przypadku lokat rentierskich oprocentowanie wypłacane jest w trakcie okresu umownego, co kwartał lub co miesiąc. Kasa przyjmuje lokaty na okres od 1 do 60 miesięcy. Lokatę terminową może otworzyć każda osoba fizyczna będąca członkiem SKOK “Beskidy”.