Jak zostać Członkiem SKOK?
Członkiem SKOK “Beskidy” może zostać każda osoba, która przystąpi do
Beskidzkiego Stowarzyszenia Świadomych Konsumentów. Wystarczy odwiedzić jeden z naszych oddziałów z dowodem osobistym, złożyć pisemną deklarację przystąpienia do SKOK, wpłacić wpisowe (90 gr), wkład członkowski (10 gr) oraz udział (95 zł). W przypadku wystąpienia z Kasy udział jest zwracany.

Każdy Członek SKOK deklaruje comiesięczną wpłatę na IKS (Indywidualne Konto Spółdzielcze) w wysokości nie mniejszej niż 10 zł. Konto IKS uruchamiane jest w celu gromadzenia oszczędności Członków SKOK.

Członek Kasy może z niej wystąpić. Obowiązuje wówczas zasada o powiadomieniu  Zarządu o tej decyzji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa w oddziale SKOK. Obowiązuje termin 3 miesięcznego wypowiedzenia, licząc od 1 dnia każdego miesiąca.