Szanowni Państwo, drodzy klienci SKOK „Beskidy”

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 26 czerwca 2020 r. Przedstawiciele SKOK „Beskidy” oraz SKOK „Poznaniak” podjęli decyzję o połączeniu obu Kas, co jest niewątpliwym sukcesem zarówno dla SKOK „Beskidy” jak i dla SKOK „Poznaniak”. Połączenie nastąpi z dniem wpisania tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie informujemy, iż podmiot ukształtowany w wyniku połączenia, po zatwierdzeniu zmian w Statucie, będzie nosił nazwę SKOK Progres.

Należy podkreślić, że działania zmierzające do połączenia zostały podjęte w konsekwencji przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli już w 2019 r. „Kierunków rozwoju działalności”. Wynikiem tych działań było uzyskanie w dniu 16 czerwca 2020 r. zgody Komisji Nadzoru Finansowego na to połączenie.

 

Dlaczego?!

Połączenie ma na celu osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych, a jego konsekwencją będzie stworzenie organizacji, która będzie mogła efektywniej realizować wyznaczone cele, w tym efektywniej realizować oczekiwania i potrzeby członków obu Kas.

Istotnym elementem tego połączenia jest fakt, iż występuje wola obu ww. podmiotów w kontekście wzajemnej współpracy oraz integracji.

 

Co w praktyce połączenie oznacza dla członków obu Kas?!

Połączenie oznacza, że członkowie obu Kas uzyskają atrakcyjniejsza ofertę produktową w tym:

 • będzie zapewniony dostęp do Kart VISA,
 • zostanie udostępniony elektroniczny dostęp do rachunku przez aplikację mobilną,
 • zostanie wprowadzona możliwość uzyskania większego zakresu finansowania w postaci kredytów i pożyczek (w tym również w ramach kredytów hipotecznych).

Kasy działające wspólnie jako jeden podmiot, dzięki połączeniu będą stabilniejszą organizacją zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, tym samym będą mogły szybciej  i efektywniej reagować na potrzeby i oczekiwania swoich członków.

 

Jednocześnie informujemy, że w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia o połączeniu kas lub przekształceniu kasy deponenci mogą podjąć (wypłacić) albo przenieść środki objęte ochroną gwarancyjną zgromadzone w kasie, która powiadomiła deponenta, do innej kasy lub innej instytucji kredytowej, bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy środki te na koniec dnia połączenia kas lub przekształcenia kasy przekraczają limit gwarancji określony w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Agnieszką Szydłowską pod nr telefonu 723 805 404

 

informacje dotyczące funkcjonowania SKOK w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Beskidy”  działa na rynku usług finansowych od 1994 r., przyjmując za obszar funkcjonowania południowy region Polski. Od początku swojej działalności Kasa systematycznie się rozwija, czego potwierdzeniem jest ciągły wzrost ilości członków. SKOK „Beskidy” jest instytucją zaufania publicznego, która objęta jest nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie pożyczek i lokat oraz bezpłatne prowadzenie rachunku ROR.

 

W ramach naszej oferty każdy Członek Kasy może skorzystać z następujących produktów:
 • lokaty
 • pożyczki konsumpcyjne
 • pożyczki mieszkaniowe
 • chwilówki
 • linie pożyczkowe
 • ROR wraz z kontem internetowym
 • rachunki systematycznego oszczędzania
 • rachunki bieżące
 • ubezpieczenia