Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o usługach płatniczych, nakładających na dostawcę usług płatniczych (w tym SKOK Beskidy) wymogi dyrektywy unijnej PSD2  (Payment Services Directive 2).  Zgodnie z tymi wymogami zostanie włączone silne uwierzytelnianie (SCA) w zakresie elektronicznego dostępu do konta oraz autoryzacji zleceń.

W praktyce oznacza to, że przy logowaniu do konta zostanie do państwa wysłany dodatkowo sms z hasłem, a jedyną dopuszczalną formą autoryzacji transakcji płatniczych (poleceń przelewów) będzie jednorazowe hasło wysyłane w formie sms. W związku z powyższym zostaną wycofane listy haseł jednorazowych. 

W przypadku kart płatniczych silne uwierzytelnianie (SCA) jest realizowane poprzez zastosowanie kodu 3D Secure przekazywanego również w formie sms. 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Beskidy”  działa na rynku usług finansowych od 1994 r., przyjmując za obszar funkcjonowania południowy region Polski. Od początku swojej działalności Kasa systematycznie się rozwija, czego potwierdzeniem jest ciągły wzrost ilości członków. SKOK „Beskidy” jest instytucją zaufania publicznego, która objęta jest nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie pożyczek i lokat oraz bezpłatne prowadzenie rachunku ROR.

W ramach naszej oferty każdy Członek Kasy może skorzystać z następujących produktów:
  • lokaty
  • pożyczki konsumpcyjne
  • pożyczki mieszkaniowe
  • chwilówki
  • linie pożyczkowe
  • ROR wraz z kontem internetowym
  • rachunki systematycznego oszczędzania
  • rachunki bieżące
  • ubezpieczenia